نکات قابل توجه :

ثبت نام برای آزمون آنلاین فقط برای دانش آموزانی که از طرف مدرسه خود کد و رمزی برای ورود به این سایت نگرفته اند میباشد.

پس از ثبت نام سیستم به شما کد دانش آموزی و کلمه عبور و کد مدرسه اختصاص می دهد این مشخصات را یادداشت کرده و نگهداری نمایید.

پس از ثبت نام میتوانید با مراجع به قسمت آزمون آنلاین-ورود دانش آموزان از امکانات سایت استفاده نمایید.
  : نام
  : نام خانوادگي
  : پایه
: استان
: شهر
: تلفن همراه دانش آموز
: تلفن همراه ولی دانش آموز
کد بالا